Om Callas og Code of Conduct

Callas hjælper virksomheder med at skabe relationer og langtidsholdbar branding ved brug af reklameartikler, reklamegaver og firmatøj . Reklameartikler er den mest populære reklame der findes, produkterne kan anvendes på mange kreative måder, på vores Blog kan du se hvordan andre har anvendt dem.

På Callas.dk kan I købe alle produkter online. Det er meget nemt og bekvemt. Vi har et udvidet sortiment på https://promo.callas.dk/

Vi tilbyder også special produktion. Det kræver dialog, evt. møder og designoplæg. Ofte produceres disse produkter i Fjernøsten og det er ligeledes en af vores kompetencer.

Vi er i løbende dialog med vores samarbejdspartnere omkring produktudvikling, og optimale leverancer. Vi anvender SGS.com til test og verifikation.

Brugen af branding på reklameartikler er et godt redskab i forbindelse med markedsføring. Tillid er nøgleordet, da det er et produkt I skal kunne stå inde for. CSR er altid vigtigt og i nogle tilfælde skal vi være ekstra opmærksomme når produkter skal produceres. Vi kan kræve at få forevist relevante certifikater.

Vi følger med i de analyser, der laves om reklameartiklers branding værdi. Ofte foretages de i USA, Tyskland og England. Det er nyttige analyser, der viser noget om return of investment (ROI) på reklameartikler kontra andre reklamemedier. Det viser sig at være et rigtigt godt valg.

Der er stor forskel på oplevet værdi af reklameartiklen hos kunden og prisen pr. logo visning. Det er heller ikke alle reklameartikler, der er lige populære. Ønsker du at vide mere, er vi klar til en dialog omkring valget af jeres næste reklameartikel, og hvordan I kan opnå det bedst mulige udbytte af jeres næste kampagne.

Vi tager gerne imod kritik og forslag, vi kan altid blive bedre.

CALLAS CODE OF CONDUCT

1. Formål:

Dette adfærdskodeks (Code of Conduct) har til formål at fastlægge de overordnede principper og værdier, som Callas ApS og vores leverandører forpligter sig til at følge. Vi stræber efter at opretholde et højt niveau af etik, integritet og ansvarlighed i vores forretning og samarbejde.

2. Lovlydighed:

Vi overholder gældende love, reguleringer og standarder i alle vores aktiviteter og forventer det samme af vores leverandører. Vi respekterer immaterielle rettigheder og beskytter fortrolige oplysninger.

3. Integritet:

Vi handler ærligt, retfærdigt og professionelt i alle vores relationer og forpligter os til at opretholde en høj grad af integritet i vores forretningspraksis. Vi undgår interessekonflikter og afstår fra enhver form for korruption, bestikkelse eller svig.

4. Arbejdstagerrettigheder:

Vi respekterer menneskerettighederne og sikrer, at vores medarbejdere og leverandørers arbejdstagere behandles med værdighed og respekt. Vi overholder arbejdslovgivningen og sikrer en sikker og sund arbejdsplads.

5. Miljøansvar:

Vi stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning og arbejder aktivt på at reducere vores energiforbrug, affaldsproduktion og udledning af drivhusgasser. Vi forventer, at vores leverandører også tager ansvar for deres miljømæssige indvirkning.

6. Forretningspraksis:

Vi konkurrerer på fair og lovlige vilkår og undgår enhver form for konkurrencebegrænsende praksis. Vi sikrer, at vores indkøb er baseret på objektive kriterier, herunder kvalitet, pris og bæredygtighed.

7. Diversitet og inklusion:

Vi værdsætter mangfoldighed og skaber en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere og leverandører behandles retfærdigt og uden forskelsbehandling baseret på race, køn, religion, nationalitet eller andre beskyttede kategorier.

8. Rapportering af overtrædelser:

Vi opfordrer til åben kommunikation og opfordrer medarbejdere og leverandører til at rapportere eventuelle overtrædelser af denne adfærdskodeks uden frygt for gengældelse. Vi vil håndtere rapporter om overtrædelser på en retfærdig og fortrolig måde.

9. Overholdelse og sanktioner:

Alle medarbejdere og leverandører forventes at handle i overensstemmelse med denne adfærdskodeks. Overtrædelse af kodeksen kan medføre passende sanktioner

Med venlig hilsen

Callas ApS
T/45 36 775 776
E-mail/callas@callas.dk
København, den. 8. april 2014